На срещата присъстваха представители на следните клубове: ПК „Искър“, „Спелео „Плюс““, СКПУ „София“, СПК „Академик“, СК „Балкан Адвенчър“,ПК „Под Ръбъ“, ПК „Прилеп 1962“.
Протокол  от срещата на УС на АСКС на 26.05.2008

Разгледани са следните въпроси:

1.    Предложение за градска експедиция от страна на Иво Тачев
–    място на провеждане – Зимевица
–    период на провеждане – 12 –20 юли 2008
–    цел: снемане на точни GPS координати на входовете, проверяване на потенциални обекти, копане, картиране
–    Екип: Иво Тачев – организационно-техническа част, Александър Янев –
–    Списък на необходимата техника и пособия, средства за лагеруване, разпределение на задачите
–    От Федерацията –  да помолим за перфоратор, генератор
2.    Предложение за включване на тема в Спелео форума от Ясен Божинов
–    Тема: GPS координати – ползване, сваляне на координати и т.н., ползване на базата на Федерацията
–    Да се разпрати информация до клубовете, чиито членове да подадат предварително зададени въпроси, за да може лекторите да се подготвят
–    теоретична лекция + практически  занимания
–    края септември – свободна вечер за лекторията
3.    Обсъждане идеята за градски сбор на 25- 26 септември
4.    Предложение за „Вечер  на спелеологията”
–    място на провеждане – парка „Заимов”
–    дата на провеждане – 25 юни 2008
–    техника от Светла и Весела
–    Таня – писмо до общината за разрешение, писмо до клубовете, желаещи да подадат кратки филмчета – 10-15 мин и/или снимков материал за прожектиране
–    спонсорство от фирмите за бира???
–    Светла – подреждане на филми в програма и оповестяване в сайтове и медии
–    Екип за ортанизация – Чеми, Светла, Таня, Жоро Стайчев – техническа организация, генератор
5.    Обсъждане идеята за почистване на пещерата Понора
–    да се кандидатства с проект към ПУДООС
–    да се вземе документация от Мартин Трантеев за проекта по „облагородяване” / същия проект би трябвало да го има и в БФСп
да се вземе документация от Никола Дончев – Джонсъна – относно минал проект за почистване
–    7-8 юни 2008 – Янев, Виналиева, Жоро Стайчев да посетят пещерата и да установят настоящото състояние
–    Канал за отводняване – проходна пещера – осушаване на пещерата – не е желателно
–    Статут на пещерата
–    Плевенчани – леководолази
–    Гражданска защита – леководолази
–    Как да се изнася желязото – отново с временни мостове
6.    Лакатник – проект ПУДООС – общината, парк Врачански балкан
7.    Мартин Трантеев – проект – Ръжишка в двата въртопа – почистване и затваряне
8.    Иво Тачев – АСКС да се ангажира с постоянен проект – Мониторинг на качеството на водите в Темната – Димитър Кожухаров – биологична гледна точка, геологична – Бендерев, технология на периодично взимане на проби, определяне на местата, установяване местата откъдето влиза вода, Темната става резерват – води и бабалюги, проби за буби на определени места, научна програма от учените, слагането на пробите и вземането от пещерняците;
9.    Иво Тачев – проект дългосрочен – София – най-дълбоката област в България! Райони с голям потенциал със сериозни данни за дълбоки дупки
10.    Предложение от Георги стайчев за организиране на градски технически преглед
–    време на провеждане – ранна есен
–    времетраене – два дена
–    форма – състезание
–    място – Академишки скали и Петранишка ниша – гара Лакатник
–    да се търсят спонсори за награден фонд
11.    Предложение – Ники Орлов да бъде назначен за доброволец за подготовка на „читави” изпитни тестове; редакционна колегия:  Георги Стайчев, Александър Янев, Ясен Божинов