Протокол от среща на АСКС

25.02.2008

Георги Стайчев

  1. Учебна литература
  2. Курсове  – методология, унифициране на програмите за обучение в курсовете
  3. Помещение – за провеждане на курсове, срещи на клубовете, съхранение на литература, инвентар – общинско помещение

Ники Орлов

  1. Инструкторски колегиум – стиковане практиките по курсовете, критерии и изисквания за практически умения на завършилите курсовете

Яна Йовева

  1. Спасителски курс? – не е в ресора на АСКС – въжена техника  с елементи на спасяване – предложение до федерацията

Светлана

  1. Спелеотуризъм? – популяризиране на пещерното дело чрез туризъм, обща позиция по въпроса и определени рамки за самата дейност
  2. Ники Орлов – кодекс на пещерния турист

Таня

  1. Духлата, Темната – почистване и ограничаване на достъпа, и други пещери в района
  2. Списък на масовото посещавани пещери в областта, определяне на застрашените, определяне на мерките за опазване и възможността за ограничаване на достъпа, план за действие

Чеми:

Да се организира курс по картиране

Ясен, Георги – след намиране на помещение, курс е възможно да се организира

Помещението: свободна къща на различни етажи, стари детски градини. Да се видят какви са общинските имоти

Светла – ползване на помещение (физ.салон) в училище

22-23 март – Лакатник – над Петраница – Миланово – сбор на Софийските спелео клубове – колко човека от клуб – дали датата е подходяща – агне багне?

Домейн – www.speleo-sofia.org  – регистрация след съдебното решение и хостинг при Светла
Предложение от Таня – да се направи общ списък на квалифицираните кадри в АСКС – колко иструктори по какви дисциплини, колко завършили преквалификационни курсове, колко квалифицирани кадри в други области и спортове … колко членове на клубове общо – идеята – да си установим работния потенциал на асоциацията