Протокол от срещата на АСКС 24.03.2008

  1. Обсъждане сайта на АСКС

–          нужда от модератор

–          нужда от закрит форум

–          правила за писане в сайта

  1. Обсъждане вариантите за лого – краен срок 01.04.2008 г.
  2. Проект за печат
  3. Правилник за вътрешния ред
  4. Обсъждане дата за Градски сбор на АСКС – предложени дати 16 – 22 септември, евентуално октомври
  5. Предложения за експедиции –Понор (да се говори с Алексей Бендерев), Гинци, Лакатник, Комщица – Балабановите дупки, Искрец – душника, Зимевица
  6. Екотуризъм

7.1  Цел – пропаганда и обучение в еконормите

7.2  Списък на пещерите – определяне на критерии, по които пещерите да бъдат квалифицирани като подходящи за спелео туризъм или неподходящи/забранени за покещения

7.3  Определяне на:

–          изисквания към групата

–          правила на придвижване на туристите и водачите

–          минимален инструктаж

–          информационните табели за правила пред пещерите

–          превенция на не-екологосъобразно поведение

–          периоди на забрана за посещения в пещери

7.4  Организиране на среща-обсъждане с преподавателите по спелео туризъм – възможна част от спелеофорума – открита дискусия с цялата пещерняшка общност

  1. Организиране на форум за разискване на инструкторските техники и практики
  2. Обсъждане на годишник на АСКС – по примера на Спелеопрактика

9.1  Да се издава на диск

9.2  Да е годишно „издание” обхващащо дейността на АСКС и членовете й