На 10.12.2014 г. от 19:00 на адрес ул. Кирил и Методии № 42, София, ще се проведе представяне на проекта „Невидимото богатство на подземния свят“ пред пещерната общност. Пещерняци от различни клубове и любители на подземния свят са поканени да научат повече за целите и дейностите на проекта и начините, по които биха могли да се включат в него.

Акценти на проекта:
– Досегашни изследвания на района;
– Провеждане на обучение за млади пещерняци по биоспелеология, научно-приложни методи и картиране;
– Теренна работа по поставяне на капани, събиране и първично определяне на биоспелеологичен материал;
– Теренна работа по изготвяне на карти, технически описания и снемане на координати на пещери в района;
– Презентации пред местната общност в Годеч, Гинци, Комщица и Губеш, работа с деца и младежи и включването им в акции за почистване на карстовия район;
– Провеждане на спелеологични и биоспелеологични образователни ателиета за деца в София;
– Популяризация на проекта и спелеологията като цяло.

Тогава ще се проведе и среща на младежите, желаещи да се включат в обучението по биоспелеология. Повече информация за самото обучение и формуляр за кандидатстване в него може да намерите тук.
eea
Проектът „Невидимото богатство на подземния свят” се финансира в рамките на Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 г.