Експедицията има за цел да проучи района на Васильовската планина.

Време и място: 3-6 април 2008 г. (4 дни)
Място:с.Гложене
Цел на експедицията:
Обхождане района на Васильовската планина.
Засичане на GPS-координати на известните пещери ,снимане и маркиране на входовете им.Картиране на пещерите ,които нямат карти и изследване на нови пещери в района.

Необходима лична екипировка:
Бивачни съоражения(спален чувал,палатка ,шалте ,посуда )
Пещерна екипировка,каска ,гащеризон ботуши,осветление.
Съоражения за картиране .
GPS-приемник и фотоапарат(по-възможност ,който има не е задължително)

Храна ,нощувка и пътни разходи:
Спането ще е на открито ,на палатки .Има вода .
Храната и пътните разходи са за сметка на участниците .
Условия за участие:Всички желаещи да участват в експедицията трябва да умеят да картират добре. Да имат документ за застраховка .
Заявки за участие: Всички желаещи да участват в спелео експедицията да заявят своевременно това в срок до 31.03.2008г.на :

Анна Пенчева – тел.0888227736 или на

Златинка Борисова-тел.0887 057 267