Асоциация на спелеоклубовете в София стартира проект „Невидимото богатство на подземния свят”, чиято цел е да направи цялостно проучване на карстовия район на община Годеч (селата Гинци, Комщица и Губеш). Основният акцент ще падне върху биоспелеологията и проучването на нови видове, както и изготвяне на карти и технически описания на 20 приоритетни обекта в района.
За целта се предвижда последователна теренна работа с включване на млади пещерняци, за които ще бъде осигурен допълнителен лекционен и практичен курс за събиране на биоспелеологични проби и въведение в приложно-техническите методи на картиране. Събраната информация, заедно с данните от предходните изследвания на района, ще бъде обобщена, като се предвижда издаването на атлас на хартия и създаване на достъпна електронна база данни. По-амбициозната цел на проекта е да създаде модел за цялостно проучване, който да се използва като основа и за други пещерни райони.
Важна част от работата на терен ще е и комуникацията с местното население на община Годеч, в която спелеолозите ще разкажат повече за „невидимото богатство на подземния свят“ и нуждата от неговото опазване, като ще включат местните жители в практически дейности по почистване на района.
Очаквайте повече информация скоро!

eeaПроектът „Невидимото богатство на подземния свят” стартира през месец ноември 2014 и е с продължителност 18 месеца. Проектът се финансира в рамките на Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 г.