Място и време на провеждане: с. Зимевица, 12-20.07.2008 г. Палатъчен лагер в
района над с. Зимевица около ловната хижа или край пътя за с. Брезе.
Участници: пещерняци от софийските пещерни клубове.


Цели на експедицията:
1) Локализиране, маркиране и допълване на документацията на съществуващите
пещери в района (масив на вр. Препасница и района на И и Ю от него – пещери
в района около Елата с локален префикс „Е“; въртопи до линията Студена река –
вр. Торловишка могила на запад – префикс „К“ и без префикс).
2) Разчистване и проникване по-нататък в стъпаловидните диаклазни части на
Колкина дупка.
3) Разкопаване на губилища и въртопи около Бабина река и вр. Препасница.
4) Търсене на нови пещери в района, обход на И от вр. Крета.
Необходима екипировка и съоръжения:
1) лична: екипировка и съоръжения за проникване в пропастни пещери, пособия за
картиране, бивачни съоръжения, съдове за вода и храна
2) колективна: инвентар за отвеси, уреди за картиране, лагерен инвентар (щабна
палатка, маса, лагерно осветление, големи тенджери и др.).
3) изкопчийска: кирка, лост, вария, лебедка, акумулаторен перфоратор, ударник
и капси, кофи и/или прониквачни торби, агрегат.
Други условия: Важат условията за участие в национални прояви на БФСп.

(Виждам, че се засича със сбор на Тюленово, но просто няма подходящо празно
място в националния календар и трябва от него да прежалим нещо по-маловажно.)

Предложението ми за софийски пещерен сбор за 2008 г. е:
Място: с. Искрец, поляната срещу пещерата Душника, палатъчен лагер
Време: 26-28.09.2008 г. (петък сутрин – неделя вечер).

 

Иво Тачев