До пещерните клубове в страната за участие в международен младежки обмен „Изследвай, учи, сподели”, организиран от АСКС (Асоциация на Спелеоклубовете в София”)


Цели и приоритети
– обемен на опит и знания, свързани с практиката на пещерното дело, експедиционен опит, пребиваване на открито, отговорно отношение към природата, толерантност и безопасност в групата

– участие на младежи-пещерняци от 6 страни: България, Хърватска, Турция, Румъния, Сърбия и Албания
– създаване на по-широки контакти и формиране на активна спелео мрежа на ниво Балкански полуостров с фокус и движеща сила младото поколение пещерняци.

Дата и място на провеждане:
Обменът ще е с продължителност 9 дни (7 активни дни плюс 2 дни, отделени за път) в периода 06-14.10.2012г. и включва 30 участника – по 4-ма младежа и 1 лидер от всяка страна
Национален Пещерен дом, с. Карлуково
Програма (приложено)

Условие за участие:
– Възраст между 18 и 25 г. (за лидера няма възрастови ограничения)
– Завършен курс „Пещерняк” след 2009г.
– Възможност за участие за целия период на Младежкия обмен и необходимата предварителна подготовка
– Мотивация за участие и дългосрочно развитие на целите и приоритетите, заложени в Младежкия обмен
– Физическо и Психическо здраве
– Английски език на ниво комуникация
– Готовност за учене, усмивки и нови приятелства
– Участниците трябва да носят лична екипировка за проникване в пещери и пропасти

Мероприятието се финансира от програма „Младежта в действие“ на ЕС, която покрива всички разходи по престоя на участниците (храна и настаняване), както и 70 % от пътните разноски

Видео материал по миналогодишния обмен
http://www.youtube.com/watch?v=eZXYq0lj3Qw

Заявки се приемат на e-mail адрес
rumi_iotova@abv.bg
Краен срок: 30. 08. 2012г.
Ще се радваме в обмена да се включат както част от миналогодишните участници, така и нови младежи.

Поздрави
Румяна Йотова
Координатор

ЗАЯВКА

За участие в Международен Младежки Обмен „ Изследвай, учи, сподели”

06-14. 10.2012, с. Карлуково

 

Трите имена:…………………………………………………………………………………………

Дата на раждане:……………………………………………………………………………………

Пол:……………………………………………………………………………………………………

Адрес:…………………………………………………………………………………………………

Телефон:………………………………………………………………………………………………

e-mail: ………………………………………………………………………………………………….

Завършил/а курс „Пещерняк” през…………………….г.

Членува в пещерен клуб:……………………………………………………………………………

Специфични потребности (алергии, заболявания, хранителен режим, пушач, др.) ……………………………………………………………………………………………………………

Мотивация и очаквания:

Ако трябва да опишете себе си с 3 думи, кои биха били те?

……………………………………………………………………………………………………………

Защо спелеология?

……………………………………………………………………………………………………………

Други интереси?

……………………………………………………………………………………………………………

Участвали ли сте досега в международен младежки обмен или други програми? (Ако да: Кога? Къде? На каква тема?)

……………………………………………………………………………………………………………

Какво очаквате от обмена ?

……………………………………………………………………………………………………………

С какво бихте допринесли за случването на обмена?

……………………………………………………………………………………………………………

Доколко бихте се ангажирали в дългосрочните цели на проекта?

……………………………………………………………………………………………………………

Нещо друго, което бихте искали да споделите?

……………………………………………………………………………………………………………

Поемам ангажимент да осигуря свободно време (отпуск) за участие в подготовката и същинското провеждане на младежкия обмен

 

Дата: Подпис: