УС на СНЦ „Асоциация на спелеоклубовете в София“ свиква общо събрание на 17.03.2012 г от 19.00 ч. на адрес: гр.София, ул. Доспат 35, ет.4, ап.8, при следният дневен ред:

1. Прием на нови членове

2. Избор на нов Председател

3. Годишен отчет за дейността на сдружението за 2011 г.

4. Годишен финансов отчет за 2011 г.

5. Годишен план за дейността през 2012

6. Други