Асоциация на спелеоклубовете в София организира обучение по биоспелеология, научно-приложни методи и картиране. Обучението е насочено към млади пещерняци – до 29 год. възраст. Целта е добиване на знания и умения в областите: биоспелеология (поставяне на капани, събиране на проби и първично определяне на пещерни видове) и начучно-приложени методи и картиране (работа с карта, компас, GPS, изработване на карти и технически описания на пещери).

В програмата са включени 6 теоретични занятия – 4 по биоспелеология и 2 по картиране. Наученото на теория, ще бъде допълнено от практически занятия на терен по проучване на пещерите в района на община Годеч. Теоретичните занятия ще се провеждат в София, на ул. Кирил и Методий 42, през седмицата вечер от 19 часа, а практиката ще бъде събота и неделя.

Липсата на опит и знания по темите не е пречка, а напротив насърчаваме включването на младежи, които имат интерес и желание да придобият такива.

Предварителния график на обученията е както следва:

Биоспелеология:
12 декември 2014 (петък) – теория
13-14 декември 2014 (съб-нед) – практика
19 декември 2014 петък – теория
20-21 декември 2014 (съб-нед) – практика
12 януари 2015 (понеделник) – теория
16 януари 2015 (петък) – теория
17-18 януари 2015 (съб-нед) – практика

Картиране
23 януари 2015 петък – теория
24-25 януари 2015 (съб-нед) – практика
30 януари 2015 петък– теория
31 ян – 01 фев 2015 (съб-нед) – практика

Ако имате интерес към обучението, моля попълнете формуляр за кандидатстване и го изпратете на e-mail: rumi_iotova@abv.bg до 10 декември 2014.

eeaОбучението е част от проекта „Невидимото богатство на подземния свят”, който се финансира в рамките на Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 г.