„Изследвай, учи, сподели”! Това и направиха 30-те участника в международния младежки обмен, проведен под същия наслов, в периода между 06-ти и 14-ти октомври тази година в района на Национален пещерен дом „Петър Трантеев” в с. Карлуково.  Колективът се състоеше от млади пещерняци от няколко балкански страни, а именно – България, Сърбия, Румъния, Хърватска, Албания и Турция, които се събраха заедно, за да обменят своя опит в сферата на спелеологията, да подобрят техническите си умения при проникване в пещери и да научат по нещо ново за  подземното биологично разнообразие и важността за опазването на крехките пещерни екосистеми като ценен източник на питейна вода.

Заниманията не се състояха само във вълнуващи приключения из местните пещери и занятия с алпийка екипировка на скалните масиви в района, но включваха и немалко образователни лекции, семинари, форуми за генериране на еко идеи, както и сбирки, поставящи основите на бъдеща мрежа от млади пещерняци тук на Балканите. Разбира се, не липсваха и игри и практики, поставящи акцент върху работата в колектив и оказването на помощ на по-слабите или неопитните, както в рамките на сплотената ни спелео компания, така и в рамките на обществото като цяло. Особено се гордеем и с факта, че за няколко часа почистихме пещерите „Темната“ и „Проходна“, които, макар и защитени природни обекти, генерират отпадъци в немалки количества, поради своята лесна достъпност и особената си популярност. Естествено, след добре свършената работа ни чакаха и вечерните занимания, в които не само научавахме повече за специфичните практики в съседските спелео клубове и гледахме тематични филми, но и запознавахме останалите от групата с културните си особености, или по-скоро разкривахме приликите помежду си, което още повече помогна за сплотяването на колектива. Наши специални посетители бяха три усмихнати момичета от Испания, дошли ни на гости по европейска доброволческа програма. Ние  за първи път ги запознахме както с делото, с което се занимаваме, така и с екипировката, която използваме, и до която те имаха възможността да се докоснат на практика. Не на последно място трябва да споменем и участието на Веселин Дробенов, нашият гост-лектор от Регионален Екологичен Център за Централна и Източна Европа, който под формата на презентации ни запозна с подземното богатство и нашата задача като спелеолози и еколози да работим с местното население и туристите по посока неговото опазване. Всичко това, което преживяхме заедно, ни накара да осъзнаем себе си като органична част от едно по-голямо цяло, което трябва със съвместни усилия да продължаваме да градим, затова и в момента обмисляме по-нататъшните ни проекти, а защо не и международни експедиции, на които да се срещнем отново.
Проявата беше организирана от АСКС (Асоциация на Спелео Клубовете в София) в партньорство на Планинарска асоциация Дубовац, Карловац , Егейска асоциация за изследване и опазване на пещерите, Турция, Федерация на спелео организациите на Сърбия, Изследователска спелеологична асоциация, Румъния, Център за обучение и работа в мрежа в областта на опазване на околната среда, Албания и с  финансовата подкрепа на програма „Младежта в действие” на Европейската Комисия, администрирана в България от Национален Център „Европейски младежки програми и инициативи”.