Покана

До пещерните клубове в страната за участие в международен младежки обмен „Изследвай и учи”, организиран от АСКС (Асоциация на Спелеоклубовете в София”)

„Изследвай и учи” що е то?

„Изследвай и учи”е младежки обмен, финансиран по програма „Младежта в действие”, чиято цел е да даде поле за обмен на опит между млади български пещерняци със стаж до 2 години и албански младежи, правещи първите си стъпки в пещерното дело. Обменът е естествено продължение и развитие на дългогодишната изследователска дейност на Българската Федерация по Спелеология в района на Албанските планински масиви. Целта и амбицията, която си поставя, е зараждане на любов към спелеологията и развитие на самостоятелно организиране пещерно движение на местна почва в Албания, благодатно за по-нататъшно дългосрочно сътрудничество между двете страни.

Обменът дава възможност за участие на 22-ма участника: 8 (+ 2-ма лидера) от Албания и 10 (+2-ма лидера) от България.

Обменът не е просто поредния пещерен курс, той се базира на споделеното преживяване, споделен опит, емоции и идеи за дългосрочно учене, контакти и любов към това, което правим заедно

След приключването на проекта ще бъдем в дългосрочен контакт и връзки с албански младежи, които постепенно ще бъдат въвличани в ежегодно провеждащите се български експедиции на територията на Албания и извън нея.

Кой финансира обмена?

“Този проект се реализира с финансовата подкрепа на програма “Младежта в действие” на Европейската комисия, администрирана в България от Национален център „Европейски младежки програми и инициативи”. Съдържанието на настоящото издание/вестник/брошура/ не отразява позицията на Европейската общност, програма “Младежта в действие” или НЦЕМПИ.”

Програма „Младежта в действие” е създадена от Европейския съюз за младите хора. Целта й е да насърчи у младите европейци активно европейско гражданство, солидарност и толерантност и да ги включи в създаването на бъдещето на Европейския съюз. Програмата стимулира мобилността в и извън границите на Европейския съюз, неформалното образование и междукултурния диалог, насърчава заетостта и включването на всички млади хора, независимо от образователното ниво и принадлежност към дадена култура: Програма „Младежта в действие” е за всички!

Програма „Младежта в действие”се стреми да отговори на европейското ниво на потребностите на младите хора в периода, започващ с началото на съзряваенто и завършващ със зрялата възраст. Програмата дава важен принос за придобиването на компетенции чрез неформално образование, както за насърчаване на участието на младите хора в обществените процеси.

Формата на младежки обмен е част от приоритетите на програмата, чиято цел е да събира групи млади хора от две или повече страни, да им предоставя възможност да дискутират различни теми, като същевременно научават за страните и културите на другите. Всеки Младежки обмен се базира на транснационално партньорство между две или повече кандидатстващи организации от различни страни. Тези обмени изискват активно участие на младите хора и целят да им позволят да открият и опознаят социо-културните реалности, да се учат едни от други, да развият предприемачески дух и да засилят усещането им за европейско гражданство. Младежките обмени дават възможност на младите хора да пътуват в чужбина, да се запознаят със свои връстници с различен социален и културен произход, да се учат едни от други чрез активно участие в общи дейности. Чрез обмените младите хора могат да преживеят Европа по-отблизо и така да се почувстват повече европейски граждани.
Всеки участник от проект по „Младежта в действие“ по тази Дейност има право да получи Youthpass сертификат, който описва и формализира неформалния образователен опит, получен в рамките на проекта.

 

Дата и място на провеждане:

7 – 16 Октомври 2011, Национален Пещерен дом, с. Карлуково

Програма (приложено)

 

Условие за участие:

– Възраст между 18 и 25 г.

– Завършен курс „Пещерняк” след 2009г.

– Възможност за участие за целия период на Младежкия обмен и необходимата предварителна подготовка

– Мотивация за участие и дългосрочно развитие на целите и приоритетите, заложени в Младежкия обмен

– Физическо и Психическо здраве

– Английски език на ниво комуникация

– Готовност за учене, усмивки и нови приятелства

Такса участие:

Участието в обмена е напълно безплатно.

Организаторите осигуряват 70 % от транспортните разходи и 100% от разходите за настаняване в базата на Национален Пещерен дом, с. Карлуково, храна, застраховки

Участниците трябва да носят лична екипировка за проникване в пещери и пропасти

 

Заявки се приемат на email адрес

rumi_iotova@abv.bg и zhelyazkomechkov@abv.bg

Краен срок: 30. 09. 2011г.