НАРЕДБА

За провеждането на експедиция „Петренски дол- Лакатник” 2008.

Експедицията се организира във връзка с обобщаване на данните в Главната картотека на пещерите в България и цялостното изследване на пещерите в Искърското дефиле и Природен парк Врачански балкан.
Цел на експедицията:
Изследване на пещерите в долното течение на р. Петренска (Петренски дол) и Самотворски дол.

Време и място:
Експедицията ще се проведе от 12 април до 14 април 2008 г. Палатков лагер ще бъде установен на поляната с питейна вода след „Голяма ниша”.

Участници:
В експедицията могат да участват всички, заявили участието си и утвърдени от ръководството на експедицията, пещерняци.

Условия за участие:

Желаещите да участват в експедицията трябва да знаят и могат да картират и да имат практически опит в това отношение, да могат да работят в екип и да преодоляват вертикални пасажи на скала. По време на експедицията ще бъдат локализирани, маркирани, картирани (изготвяне на пълна документация на обектите, GPS-координати и снимков матерял) и прекартирани пещери в района. Ще бъдат търсени нови пещери и проверени недостъпни входове по високите части на скалните венци.

Същите следва да отправят писмена заявка за участие на адреса на pod_rb@abv.bg по приложен образец в срок до 10 април. Приемат се заявки и по телефона 0895744556 Кирил Георгиев.

Необходима екипировка и съоръжения:

Лична екипировка за проникване в хоризонтални пещери, осветление (за предпочитане електрическо), личен комплект за преодоляване на вертикални пасажи-ТЕВ.
Организаторите на проявата осигуряват уреди и приспособления за картиране (планшет, компас, рулетка и пр.) и нормални битови условия за лагеруване.

Небходими документи:

Утвърдените участници следва да представят на място, на ръководството на проявата документи за застраховка и медицинско удостоверение от личния лекар, че са клинично здрави. Участници, без необходимите документи не се приемат в състава на експедицията!!!

От организаторите

З А Я В К А
за участие в експедиция „Петренски дол- Лакатник” 2008.

Долуподписаният ………………………………………………………………………………..
(име, презиме, фамилия )

от ПК” ……………………………………………….”, гр. ………………………………………….. Желая да участвам в експедиция „Петренски дол- Лакатник” 2008.

Декларирам, че отговарям на изискването да мога да картирам и имам практически опит в това отношение!

Моят адрес за обратна връзка е …………………………………………………………………………………………………………………………..
(посочва се електронен адрес или личен дом. или моб.телефон

Подпис на кандидата:
…………………………………………………….

Дата поскане на заявката

…………………………………………