Експедиция „Зимевица 2008“ така и не беше успешно проведена поради липса на участници, дори в съкратения си формат. Дали поради липса на заинтересованост или заради лошата прогноза за времето (оказала се погрешна), така и не се събра нужният брой пещерняци, дори само за три дни. А дори по един участник от всеки от клубовете-съорганизатори от АСКС да имаше, необходимата минимална численост щеше да се събере.

При това положение експедицията нямаше как да изпълни задачите си. Вместо експедиция се проведоха две съботно-неделни излетни прояви в целевия район, в които участваха общо 9 пещерняци от софийските клубове „Академик“, „Искър“, „София“ и „Хеликтит“. Извършено бе следното:
– локализирани общо 7 от известните пещери – в района на Зимевишки извор, вр. Елата и превала на вр. Сърбеница;
– прекартирани пещерите Граденец 1 и 2, тъй като досегашните им карти (от 1963 г.) са непълни и без вертикален план (на всичкото отгоре тези пещери се оказаха не в рида Граденец, а в съседния му, съвсем близо до билния превал западно от вр. Сърбеница);
– започнато бе разчистване на сухия блокаж на сегашното губилище на реката на Каците в м. Зимевишки извор;
– проверен бе и отхвърлен като безперспективен един от целевите обекти – хоризонтален вход в скалисто карстово понижение на превала между въртопите И от вр. Препасница.
Единственият начин задачите на експедицията в района да бъдат изпълнени, е те сега да се поемат от отделни кратки клубни експедиции (ако има кой…), като се обменя информация между клубовете. Приблизителни координати на пещерите за локализиране трябва да се извлекат от оригиналното кроки, тъй като тези от намаленото мащабно копие се оказаха с разлики от 200-300 м по хоризонтал.
На всички клубове-съорганизатори от АСКС да ни е честит резултатът от първия опит за експедиция на Асоциацията :-J