Почистване на територията около и в пещерите „Пепелянката“, „Духла, „ППД“, местността „Джераница“, прилежащите поляни и руслото на река Струма.

От тук можете да изтеглите проекта.