АСОЦИАЦИЯ НА СПЕЛЕОКЛУБОВЕТЕ В СОФИЯ

НАРЕДБА ЗА ОРГАНИЗИРАНЕ И ПРОВЕЖДАНЕ НА СОФИЙСКИ ГРАДСКИ ПЕЩЕРЕН СБОР „КЪРПАЧЕВО 2010“

Уважаеми колеги,

Имаме удоволствието да Ви поканим да участвате в Софийски градски пещерен сбор „Кърпачево“ 2010, които ще се проведат от 11 до 13 юни 2010 г. в района на село Кърпачево, Ловешка област.

Градският сбор, организиран от Асоциация на спелеоклубовете в София,  се провежда съгласно утвърдения календарен план за проявите на Българската федерация по спелеология през 2010 г.

Сдружение с нестопанска цел в обществена полза „Асоциация на спелео клубовете в София“ е регистрирана на 19 март 2008 г. като учредители са 8 пещерни клуба от област София. Асоциацията е създадена като продължител на идеите и традициите на Градската секция по пещерно дело в София. В тази връзка една от първите дейности, която логично следва да бъде възобновена, е традиционния Градски пещерен сбор (проведен за пръв път през 1964 г.).

1. Цел на провеждане на градския сбор:

ü  Прекартиране на „Футьовата пещера“

ü  Проучване на пропаст във въртоп около 20-25 м. – непроучван.

ü  Снемане на координати и заснемане на входовете на известните в района пещери, за който няма тази информация в :

Ø  землището на с. Крушуна

Ø  землището на с. Кърпачево

Ø  землището на с. Александрово

Ø  землището на с. Горско сливово

ü  Да създадат условия за формални и неформални контакти, опознаване и обмяна на опит между участниците;

ü  Да създаде възможност за осъществяване на прониквания в пещерите и пропастите в региона, с цел тяхното опознаване и повишаване на подготовката на пещерняците;

2.    Условия на провеждане на градския сбор

Градският сбор на софийските клубовете по пещерно дело ще се проведе от 11 до 13 юни 2010 г. в района на село Кърпачево, Ловешка област.

В сбора могат да участват всички пещерни клубове в страната с неограничен брой представители.

Дневните и пътните на участниците са за сметка на самите участници.

Пребиваването ще бъде на палатки. Палатъчният лагер ще бъде  разположен  на поляната край пещерата Гарваница, между селата Кърпачево и Горско Сливово. В непосредственна близост има вода и  тоалетна. Храната се поема от самите участници, като в близост до лагера има заведение, в района има и свободен безжичен интернет. Село Кърпачево се намира на 6 км. От село Крушуна. И в двете села – Кърпачево и Горско Сливово има ясни указателни табели към района на пещерата Гарваница.

Участниците в градския сбор трябва да носят необходимата бивачна екипировка за нощуване на открито и съответната екипировка за проникване във вертикални и водни пещери. По желание участниците могат да носят лични картировачни комплекти и материали, GPS-устройства и др. пособия за работа в пещера.

Асоциация на спелеоклубовете в София

Председател на АСКС :

(п) Т. Виналиева

З А Я В К А

за участие в Годишен градски сбор на софийските спелеоклубове „Кърпачево“ 2010″ – 11 до 13 юни 2010 г.

Пещерен клуб _______________________________________, гр. ___________,

представляван от _______________________, на длъжност _______________, тел.: _______________, e-mail: _____________

Желаем да се включим в следните дейности, предвидени в градския сбор:

ü  Прекартиране на „Футьовата пещера“

ü  Проучване на пропаст във въртоп около 20-25 м. – непроучван.

ü  Снемане на координати и заснемане на входовете на известните в района пещери.

ü  Посещения на пещери в региона, а именно:

_____________________________

_____________________________

_____________________________

Участници от клуба: __________ души

Пещерният клуб ще осигури следния инвентар:

1.  Лодка

2.  Картирвачни пособия, както следва: ________________

3.  Бивачна екипировка, както следва: _________________

4.  Друго: ____________________________________________

 

Запознати сме и сме съгласни с правилата за провеждане на Годишен градски сбор „Кърпачево“ 2010″.
Дата: