Проекти

ПОКАНА: Представяне на проект „Невидимото богатство на подземния свят“

На 10.12.2014 г. от 19:00 на адрес ул. Кирил и Методии № 42, София, ще се проведе представяне на проекта „Невидимото богатство на подземния свят“ пред пещерната общност. Пещерняци от различни клубове и любители на подземния свят са поканени да научат повече за целите и дейностите на проекта и начините, по които биха могли да се включат в него. Акценти на проекта: – Досегашни изследвания на района; – Провеждане на обучение за млади пещерняци по биоспелеология, научно-приложни методи и картиране;…

Пълният текст

Младежко обучение по биоспелеология, научно-приложни методи и картиране

Асоциация на спелеоклубовете в София организира обучение по биоспелеология, научно-приложни методи и картиране. Обучението е насочено към млади пещерняци – до 29 год. възраст. Целта е добиване на знания и умения в областите: биоспелеология (поставяне на капани, събиране на проби и първично определяне на пещерни видове) и начучно-приложени методи и картиране (работа с карта, компас, GPS, изработване на карти и технически описания на пещери). В програмата са включени 6 теоретични занятия – 4 по биоспелеология и 2 по картиране. Наученото…

Пълният текст

Цялостно проучване на пещерния район на община Годеч – мисията (не)възможна

Асоциация на спелеоклубовете в София стартира проект „Невидимото богатство на подземния свят”, чиято цел е да направи цялостно проучване на карстовия район на община Годеч (селата Гинци, Комщица и Губеш). Основният акцент ще падне върху биоспелеологията и проучването на нови видове, както и изготвяне на карти и технически описания на 20 приоритетни обекта в района. За целта се предвижда последователна теренна работа с включване на млади пещерняци, за които ще бъде осигурен допълнителен лекционен и практичен курс за събиране на…

Пълният текст
eea_grants Изграждането на нов сайт на Асоциация на спелеоклубовете в София се изпълнява с подкрепата на проект "Невидимото богатство на подземния свят" изпълняван от АСКС и финансиран в рамките на Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009 – 2014 г. www.ngogrants.bg

Цялата отговорност за съдържанието на уеб страницата се носи от Асоциация на спелеоклубовете в София и при никакви обстоятелства не може да се приема, че документите и публикациите отразяват официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Програмата за подкрепа на неправителствени организации в България.