Проекти

Покана за събития свързани с реализацията на проект „Невидимото богатство на подземния свят“

В сряда 27 април от 19:00 часа в Клуб на пещерняка, намиращ се на ул. Кирил и Методий 42, гр. София ще Ви запознаем с картировката на двете най-големи пещери в района на община Годеч: Балабанова дупка (по-известна като Голяма Балабанова дупка) и водната пещера Тизоин.

Пълният текст

Победителите от детския конкурс за рисунка

Конкурсът ни за рисунка на тема „Пещерите около нас“ предизвика голям интерес. Получихме рисунки от цялата страна и много се радваме, че пещерите и техните тайнства привличат нашите млади приятели. Получихме прекрасни рисунки и за нас беше много трудно да определим победителите във възрастовите категории. Общо получихме 56 рисунки от деца на възраст между 4 и 15 години. Може би не случайно основна тема на творбите бяха прилепите. Затова нашият екип реши всички деца да получат брошурка на тема „Пещерите…

Пълният текст

Обучение, електронни методи за картиране

Обичайно в района на х. Бачо Киро се виждат доста пещерняци, за които това е любимо място за тренировка и забавление. Чува се дрънчене на инвентар, разпъват се въжета и се връзват възли. Но от 31 март до 3 април въжетата заменихме с кабели, а карабинерите с таблети и лазерни рулетки. Вместо да връзваме възли, мерихме колко е голяма туристическата столова.

Пълният текст

Детски конкурс за рисунка на тема „Пещерите около нас“

Ако имате идея за рисунка на пещерняшка тематика, то тук е мястото да се включите в конкурса. Асоциация на спелеоклубовете в София обявява детски конкурс за рисунка на тема „Пещерите около нас“ chauvesouris24Най-добрите творби ще бъдат отпечатани в брошура с допълнителна информация за пещерите и разбира се ще има награди. Пещерите са последните неизследвани кътчета на нашата планета. Те са дом на уникални и често непознати на науката биологични видове.

Пълният текст

Пресконференция „Невидимото богатство на подземния свят“

Асоциация на спелеоклубовете в София има удоволствието да Ви покани на пресконференция на 11 декември 2014 от 12:00 часа в Националния пресклуб на БТА. Пресконференцията е по случай стартиране от Асоциацията на проект „Невидимото богатство на подземния свят“. Пещерите са последните неизследвани кътчета на планетата, дом на уникални и често непознати на науката биологични видове и екосистеми. Не е достатъчно обаче нито тяхното изследване, нито информираността на обществото, което предполага застрашаване на екологичното равновесие чрез неустойчивото използване на карстовите райони.…

Пълният текст
eea_grants Изграждането на нов сайт на Асоциация на спелеоклубовете в София се изпълнява с подкрепата на проект "Невидимото богатство на подземния свят" изпълняван от АСКС и финансиран в рамките на Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009 – 2014 г. www.ngogrants.bg

Цялата отговорност за съдържанието на уеб страницата се носи от Асоциация на спелеоклубовете в София и при никакви обстоятелства не може да се приема, че документите и публикациите отразяват официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Програмата за подкрепа на неправителствени организации в България.