Протокол от среща на АСКС 25.02.2008 Георги Стайчев Учебна литература Курсове  – методология, унифициране на програмите за обучение в курсовете Помещение – за провеждане на курсове, срещи на клубовете, съхранение на литература, инвентар – общинско помещение Ники Орлов Инструкторски колегиум – стиковане практиките по курсовете, критерии и изисквания за практически умения на завършилите курсовете Яна Йовева Спасителски курс? – не е в ресора на АСКС – въжена техника  с елементи на спасяване – предложение до федерацията Светлана Спелеотуризъм? – популяризиране…