ПОКАНА

До пещерните клубове в страната за участие в международен младежки обмен „Изследвай, учи, сподели”, организиран от АСКС (Асоциация на Спелеоклубовете в София”)

Пълният текст

Технически преглед 2012

„Асоциация на спелеоклубовете в София“ кани всички желаещи да участват пещерни клубове от страната да се включат в регионалния технически преглед, който ще се проведе на 24 до 27 май 2012 г. в района на с. Карлуково.

Пълният текст

Общо събрание

УС на СНЦ „Асоциация на спелеоклубовете в София“ свиква общо събрание на 17.03.2012 г от 19.00 ч. на адрес: гр.София, ул. Доспат 35, ет.4, ап.8, при следният дневен ред: 1. Прием на нови членове 2. Избор на нов Председател 3. Годишен отчет за дейността на сдружението за 2011 г. 4. Годишен финансов отчет за 2011 г. 5. Годишен план за дейността през 2012 6. Други

Пълният текст

Младежки обмен „ Изследвай и учи”

Публикувано е филмче отмладежкият обмен „Изследвай и учи“. Можете да го видите тук. На 07 Октомври 2011 г. стартира Младежки обмен „ Изследвай и учи”, организиран от Сдружение „Асоциация на Спелеоклубовете в София” в партньорство с албанската неправителствена организация „Beyond barriers” и финансиран по програма „Младежта в действие” на ЕС. Обменът дава възможност за участие на 22-ма участника: 10 от Албания и 12 от България и ще се проведе в района на хижа Бачо Киро до Дряновския манастир.

Пълният текст

Международен младежки обмен „Изследвай и учи”

Покана До пещерните клубове в страната за участие в международен младежки обмен „Изследвай и учи”, организиран от АСКС (Асоциация на Спелеоклубовете в София”) „Изследвай и учи” що е то? „Изследвай и учи”е младежки обмен, финансиран по програма „Младежта в действие”, чиято цел е да даде поле за обмен на опит между млади български пещерняци със стаж до 2 години и албански младежи, правещи първите си стъпки в пещерното дело. Обменът е естествено продължение и развитие на дългогодишната изследователска дейност на…

Пълният текст
eea_grants Изграждането на нов сайт на Асоциация на спелеоклубовете в София се изпълнява с подкрепата на проект "Невидимото богатство на подземния свят" изпълняван от АСКС и финансиран в рамките на Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009 – 2014 г. www.ngogrants.bg

Цялата отговорност за съдържанието на уеб страницата се носи от Асоциация на спелеоклубовете в София и при никакви обстоятелства не може да се приема, че документите и публикациите отразяват официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Програмата за подкрепа на неправителствени организации в България.