Покана за експедиция „Тетевен 2016“

„Пещерен клуб – Черни връх“, съвместно с БФСп организира провеждането на пещерна експедиция „Тетевен 2016“. Експедицията ще се проведе в периода 29 април – 2 май 2016 г. Цели на експедицията: Обход и търсене на нови обекти – в района на гр. Тетевен (районът е № 209 Васильовски пещерен район); Маркиране и картиране на пещери в района; Доизследване и докартиране на пропастната пещера, открита на предходната експедиция; Откриване, маркиране и картиране на други пещери в района, данни за които са…

Пълният текст

Обучение, електронни методи за картиране

Обичайно в района на х. Бачо Киро се виждат доста пещерняци, за които това е любимо място за тренировка и забавление. Чува се дрънчене на инвентар, разпъват се въжета и се връзват възли. Но от 31 март до 3 април въжетата заменихме с кабели, а карабинерите с таблети и лазерни рулетки. Вместо да връзваме възли, мерихме колко е голяма туристическата столова.

Пълният текст

Детски конкурс за рисунка на тема „Пещерите около нас“

Ако имате идея за рисунка на пещерняшка тематика, то тук е мястото да се включите в конкурса. Асоциация на спелеоклубовете в София обявява детски конкурс за рисунка на тема „Пещерите около нас“ chauvesouris24Най-добрите творби ще бъдат отпечатани в брошура с допълнителна информация за пещерите и разбира се ще има награди. Пещерите са последните неизследвани кътчета на нашата планета. Те са дом на уникални и често непознати на науката биологични видове.

Пълният текст

Пресконференция „Невидимото богатство на подземния свят“

Асоциация на спелеоклубовете в София има удоволствието да Ви покани на пресконференция на 11 декември 2014 от 12:00 часа в Националния пресклуб на БТА. Пресконференцията е по случай стартиране от Асоциацията на проект „Невидимото богатство на подземния свят“. Пещерите са последните неизследвани кътчета на планетата, дом на уникални и често непознати на науката биологични видове и екосистеми. Не е достатъчно обаче нито тяхното изследване, нито информираността на обществото, което предполага застрашаване на екологичното равновесие чрез неустойчивото използване на карстовите райони.…

Пълният текст

ПОКАНА: Представяне на проект „Невидимото богатство на подземния свят“

На 10.12.2014 г. от 19:00 на адрес ул. Кирил и Методии № 42, София, ще се проведе представяне на проекта „Невидимото богатство на подземния свят“ пред пещерната общност. Пещерняци от различни клубове и любители на подземния свят са поканени да научат повече за целите и дейностите на проекта и начините, по които биха могли да се включат в него. Акценти на проекта: – Досегашни изследвания на района; – Провеждане на обучение за млади пещерняци по биоспелеология, научно-приложни методи и картиране;…

Пълният текст
eea_grants Изграждането на нов сайт на Асоциация на спелеоклубовете в София се изпълнява с подкрепата на проект "Невидимото богатство на подземния свят" изпълняван от АСКС и финансиран в рамките на Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009 – 2014 г. www.ngogrants.bg

Цялата отговорност за съдържанието на уеб страницата се носи от Асоциация на спелеоклубовете в София и при никакви обстоятелства не може да се приема, че документите и публикациите отразяват официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Програмата за подкрепа на неправителствени организации в България.