АСКС

50 години организирано пещерно движение в Търговище

Пещерен клуб “Луцифер” има удоволствието да Ви покани на честване по случай 50 години организирано пещерно движение в Търговище. Датата на провеждане на нашият юбилей е 19 ноември 2016 г. (събота). Поканени са всички, които искат да ни уважат.

Пълният текст

Курс „Пещерняк” на „Пещерен клуб – Черни връх”

„Пещерен клуб – Черни връх” организира и провежда ежегодни курсове за подготовка на пещерняци, посещения в пещери, излети и походи сред природата. Предлага организирани лекции, свързани със специфичните особености на спелеологията и екологията. В курса „Пещерняк” се изучават: – техники на проникване в хоризонтални, вертикални и водни пещери – първа долекарска помощ – движение в планината – оразуване на пещерите и процесите в тях – изследване и картиране на пещерите – умения за работа в екип Ако желаете да се…

Пълният текст

Курс „Пещерняк” към Спелео клуб „Ъндърграунд”

Какво представлява курса: курсът се състои от теоретични и практически занятия, обхващащи всички основни правила, понятия и технически елементи, нужни за любителя-спелеолог. Ще се запознаете с историята на пещерното дело, с начина по който са се образували пещерите и красивите образувания в тях. Ще научите как да прониквате в пещери, каква екипировка ви е необходима, как се картират пещери, как се осигурява първа долекарска помощ и още много други интересни неща. Накрая, разбира се ще има изпит и издържалите го…

Пълният текст

Kурс „Пещерняк“ на Пещерен клуб и спелео училище „София“

Какво ще се случва по време на нашия курс: За около 3 месеца – всеки уикенд ще имаме практики по скали и пещери. Един ден през седмицата (сряда, след работно време) ще имаме теоретични занятия. Ще ви научим как да се движите по въже не само надолу на рапели, а и нагоре на самоход (техниката на единичното въже); как да връзвате възли, така че да висите спокойно на тях без да се развързват; как се осигурява първа долекарска помощ; какви…

Пълният текст

Национален технически преглед „Карлуково 2016”

На 6-ти и 7-ми май край с. Карлуково, известно с многобройните пещери, се проведе Национален технически преглед „Карлуково 2016” В проявите взеха участие над 80 души от 10 клуба от цялата страна. Техническият преглед е отборно състезание за млади пещерняци, като всеки отбор се състои от двама души. В програмата бяха заложени следните елементи: умения за връзване на възли, преминаване на въжена система и парапет, изготвяне на карта на пещера, оказване на помощ на пострадал във вертикална пещера.

Пълният текст
eea_grants Изграждането на нов сайт на Асоциация на спелеоклубовете в София се изпълнява с подкрепата на проект "Невидимото богатство на подземния свят" изпълняван от АСКС и финансиран в рамките на Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009 – 2014 г. www.ngogrants.bg

Цялата отговорност за съдържанието на уеб страницата се носи от Асоциация на спелеоклубовете в София и при никакви обстоятелства не може да се приема, че документите и публикациите отразяват официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Програмата за подкрепа на неправителствени организации в България.